Wat kunt u laten onderhouden bij TAS Services?

Warmtewisselaars, koeltorens, peilglazen, straalpompen, vacuüminstallaties. Allemaal laat u ze het best bij TAS Services onderhouden. Waarom? Wegens onze decennialange technische knowhow, die u vaak nergens anders vindt. Wegens onze snelle toegang tot wisselstukken. Wegens onze snelheid van reactie ... Ongeacht het merk van uw installatie.

Onderhoud platenwisselaars

Koelt/verwarmt uw warmtewisselaar niet langer optimaal? Ontstaat er een grote drukval in de installatie? Lekkages of verstoppingen? Dan is het tijd voor onderhoud bij TAS Services. Zodat uw processen opnieuw optimaal verlopen, zodat uw installatie opnieuw voldoende produceert …

Onze onderhoudscyclus in vijf stappen:

 1. Demontage on-site: We demonteren de platen waarbij we alvast een eerste visuele inspectie voeren.

 2. Grondige reiniging: De platen reinigen we in de atelier. Precies op de juiste manier, naargelang het type. Naast een grondige reiniging doen we ook een dye-check. Zo zijn we zeker dat er geen scheuren in de platen zijn.

 3. Nieuwe OEM-dichtingen: We plaatsen nieuwe dichtingen. Hiervoor gebruiken we OEM-wisselstukken voor een gegarandeerde kwaliteit. Al dan niet kunnen we de dichtingen lijmen.

 4. Montage on-site: We monteren de de platen opnieuw ter plaatse. Dat alles in een minimum aan downtime.

 5. Druktest: Als de wisselaar in zijn geheel aankomt in de atelier, sluiten we af met een druktest, om zeker te zijn dat de warmtewisselaar perfect dicht is. Ter plaatse kunnen we bij het in werking stellen van de installatie controleren of de wisselaar dicht is.

Koeltorens

Presteert uw koeltoren niet meer zoals het hoort, voor uw processen of het milieu? Reken ook dan op onze specialisten. Zodat uw koeltorens opnieuw optimaal koelen, voor optimale processen. Zonder gevaar op legionella, dankzij uitstekend mechanisch en chemisch onderhoud.

Opnieuw perfect koelende koeltorens via

 • Visuele inspectie van uw koeltoren: we inspecteren visueel alle onderdelen: de koelpakketten aan de binnen- en buitenkant, de ventilatoren, de aandrijving en motoren, het waterdistributiesysteem, de structuur ... Onze bevindingen leest u in een handig rapport met meteen ook een offerte voor de nodige acties. Vrijblijvend, uiteraard.

 • Perfect onderhoud en dito herstellingen: alle mechanische aandrijvingen die we kunnen herstellen, herstellen we: de ventilatoren uitlijnen, de motor en tandwielkasten reviseren, de koelpakketten reinigen … Voor het chemisch onderhoud tegen legionella doen we een beroep op een gespecialiseerde partner. Zijn onderdelen en structuren aan vervanging toe, zoals koelpakketten en watersproeiers? Dan vervangen we die.

Peilglazen

Is het glas van uw peilglas gebroken? Vertoont de vloeistof erin een melkkleur (door beschadigd mica)? Of wilt u gewoonweg zeker zijn dat uw peilglazen perfect meten, en ze daarom preventief laten reviseren? Reken in ieder geval op de expertise van TAS Services. Zodat uw peilglazen opnieuw perfect niveaus meten. Voor optimale productie, in alle veiligheid.

Opnieuw perfect betrouwbare peilglazen, in vijf stappen

 1. Demontage on-site: als het kan, reviseren we het peilglas ter plaatse. Anders halen we het van de ketel af, voor revisie in ons atelier.

 2. Complete revisie: in het atelier demonteren we het peilglas volledig en checken we elk onderdeel. Tot en met de peilglasventielen.

 3. Elke nodige vervanging: elk deel dat aan vervanging toe is, vervangen we. Krassen op de dichtingsvlakken bewerken we na, zodat ze weer perfect aansluiten.

 4. Meteen ook druktest: afsluiten doen we met een druktest, om zeker te zijn dat het peilglas perfect dicht is, zonder enige lekkage.

 5. Montage on-site: aan u de keuze: ofwel laten we het gereviseerde peilglas leveren, ofwel monteren we het zelf terug ter plaatse.

Straalpompen & vacuüminstallaties

Werkt uw straalpomp niet meer optimaal? Of levert uw vacuüminstallatie niet langer het nodige vacuüm? Ook dan zit u gebeiteld bij TAS Services, voor expertise die u nergens anders vindt. Zodat uw installatie opnieuw perfect presteert én uw processen weer optimaal verlopen.

Opnieuw perfect werkende installaties via

 1. Controle en herstellingen van straalpompen: eerst inspecteren we visueel of de straalpomp geen corrosie vertoont. Daarna demonteren we de pomp, om na te gaan of de boringen nog in orde zijn, de dichtingsvlakken niet lekken, onderdelen niet te veel uitgesleten zijn ... Waar nodig, vervangen we met de nodige wisselstukken.

 2. Troubleshooting op vacuüminstallaties: vaak meten we eerst aan de in- en uitgang van de vacuüminstallatie of het vacuüm op peil is. Op basis daarvan bepalen we dan welk onderdeel aan vervanging toe is. Waarop u zelf contact opneemt met de leverancier, of wij dat voor u doen

Neem vandaag nog contact met ons op, wij reageren nagenoeg onmiddellijk.